De Dorpsraad Knegsel zet zich in voor een aangenaam woon- en leefklimaat in Knegsel. Dat proberen we te doen door goed te luisteren naar wat er onder de Knegselnaren leeft. We inventariseren hun wensen en behoeften en proberen die te realiseren. Dat doen we in werkgroepen van wisselende samenstelling én samen met onze dorpsgenoten, bedrijven, instellingen en gemeente.

Verder willen we het contact bevorderen tussen groepen, verenigingen en instellingen in en om Knegsel. Dat doen we onder andere door iedereen goed geďnformeerd te houden over wat de Leefbaarheidsgroep doet en bereikt. We doen dat onder andere op deze website, via facebook en via de Leenbode. Maar uiteraard vooral in ons mooie dorp, voor en met haar inwoners.

Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek ons aan of mail naar: Dorpsraad[at]knegsel[dot]info

We zijn ook actief op Facebook via

www.facebook.com/DorpsraadKnegsel/

of kijk op onze website:
http://www.knegsel.info

Dorpsraad Knegsel