KBO (Katholieke Bond van Ouderen)

Ruim 60 jaar geleden werd de KBO in Brabant opgericht. Inmiddels is KBO-Brabant met zijn 132.000 leden de grootste vereniging in Brabant. De leden van KBO-Brabant zijn verenigd ruim 300 lokale Afdelingen. Onze vereniging zet zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Daarmee dragen we op een positieve manier bij aan het leefklimaat van de wijk, het dorp, de stad en de provincie.

Knegsel heeft een eigen afdeling die ook haar activiteiten heeft in de Leenhoef